Den hållbara trädgårdsstaden: För hållbara städer och samhällen

trädgårdsstad
Foto: TMF

Olika enkäter visar att sju av tio svenskar föredrar att bo i småhus. Trädgårdsstäder med många styckebyggda småhus och radhus erbjuder rimlig täthet samtidigt som det finns lägenheter i flerfamiljshus runt torgmiljöer med handel och service. Det är lika mycket en hållbarhetsfråga att förtäta rätt som det är en rättvisefråga att bygga det folk vill ha.

TMF vill genom projektet Den hållbara trädgårdsstaden verka för en ny egnahemsrörelse med byggande av hem till ett rimligt pris i stadsmiljö. Detta i stället för nya miljonprogramsområden eller identiska villor, radhus eller kedjehus på löpande band, så kallade "villamattor". Trädgårdsstaden ska erbjuda blandade boendeformer som ska passa för olika målgrupper, vara inkluderande, erbjuda service och prisvärda kommunikationsmöjligheter samt en närhet till natur.