Kartbild, export

Exportguide

Som en del av TMF:s långsiktiga exportsatsning för möbel- och inredningsindustrin har TMF tagit fram en guide över de krav som ställs inom brand och miljö samt tekniska krav i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA.


Ladda ner TMF:s exportguide  

 

Exportwebbinarier
VIDEO
Exportwebbinarium: Storbritannien
27 juni 2023
VIDEO
Exportwebbinarium Frankrike
27 juni 2023
VIDEO
Exportwebbinarium: Tyskland
27 juni 2023
VIDEO
Exportwebbinarium: USA
27 juni 2023