Branschstatistik

Index

TMF:s Omvärldsanalys
relevants analys

Nyckeltal för svenska trä- och möbelindustrin

Den svenska trä- och möbelindustrin omsätter drygt 87 miljarder kronor och sysselsätter närmare 33 000 personer. Bland TMF:s medlemmar finns företag som tillverkar hus, bygginredning eller inredning och möbler.

Via faktarapporterna får du en övergripande bild av vår industri - via siffror från SCB och SNI-koderna 16.2 Träindustrin (exklusive sågade trävaror) samt 31 Möbelindustri. Siffrorna som visas (2021 eller 2022) är de senaste som SCB har publicerat. Nästa uppdatering sker i maj 2024.

Till faktan