Statistik

TMF arbetar med omvärldsbevakning och tar kontinuerligt fram flera olika typer av statistik och prognoser.

Här hittar du alla statistikdokument

Branschstatistik

Index

TMF:s Omvärldsanalys
relevants analys

Fakta om den svenska trä- och möbelindustrin

Den svenska trä- och möbelindustrin omsätter 77 miljarder kronor och sysselsätter totalt 31 000 personer. Bland TMF:s medlemmar finns företag som tillverkar hus, bygginredning eller inredning och möbler.

På länken får du en övergripande bild av vår industri - via siffror från SCB och SNI-koderna 16.2 Träindustrin (exklusive sågade trävaror) samt 31 Möbelindustri. Nästa uppdatering sker i maj 2023.

Till faktan