Specialinredningar

Specialinredningsgruppen inom TMF omfattar över 90 medlemsföretag med ett brett produktregister. Företagen är oftast verksamma inom inredningar för både privata och offentliga miljöer.

Verktyg

Specialinredningsgruppen

TMF:s specialinredningsgrupp träffas 2–4 gånger per år, varav ett är i samband med TMF:s årsmöte, för att diskutera aktuella teman. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare bjuds in för att inhämta inspiration, kunskap och erfarenhet. Läs mer.

Målgrupp: Alla TMF:s medlemsföretag som ser sig som ett specialinredningsföretag är välkomna.
Krav på deltagarna: Alla som vill bidra aktivt och ser till branschen bästa är välkomna.

Viktigt för ett bra nätverk är erfarenhetsutbyte, samverkan, öppenhet, dialog, framtidsfokus och tillit. Gruppen ska vara inkluderande och konstruktiv – tillsammans utvecklar vi förutsättningarna för branschen

Projekt

Under 2002 fokuserar TMF på följande frågor för våra specialinredningsföretag: Offentlig upphandling - för att stärka företagens kunskap och konkurrenskraft, Hur löser man brandklassning för specialinredningar? (en guide planeras) samt Välgjordhet och krav på specialinredning (en förklarande guide och case-beskrivning).

Mer om Offentlig upphandling

TMF:s arbete för specialinredningsindustrin

Marknad & Statistik

SNI-kod 16.239

Industri övriga byggnads- och inredningssnickerier (Källa: SCB/SNI):

  • Antal anställda: 2 658 (2018)
  • Nettoomsättning: 4 846 mnkr, (2018)
  • Produktionsvärde: 4 723 mnkr (2018)
  • Varuexport, borfallsjusterad: 706 mnkr (2019)
  • Varuimport, borfallsjusterad: 537 mnkr (2019)

Mer statistik för specialinredning

Näringspolitik

En viktig del för TMF:s Specialinredningsgrupp är att verka för att hela landsbygden och hela Sverige ska fungera. Detta eftersom en stor del av dessa företag ligger på små orter och är verksamma lokalt. Andra fokusområden är ROT-avdraget, standarder och ökat byggande - allt byggande är positivt för gruppen.

Milan Design Week
Nätverk & Mötesplatser
Det finns ett antal forum och events som är värdefulla för Specialinredningsgruppen; Nordbygg, Trädagars, Möbelmässan och Trä- och teknikmässan. Dessutom har Specialinredningsgruppen egna nätverksträffar där branschens behov ventileras.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser