Verktyg

Specialinredningsgruppen

TMF:s specialinredningsgrupp träffas 2–4 gånger per år, varav ett är i samband med TMF:s årsmöte, för att diskutera aktuella teman. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare bjuds in för att inhämta inspiration, kunskap och erfarenhet

Målgrupp: Alla TMF:s medlemsföretag som ser sig som ett specialinredningsföretag är välkomna.

Läs mer

Nyckeltal - specialinredningsindustrin

SNI-kod 16.239

Byggnads- och inredningssnickerier

Källa: SCB/SNI:

  • Antal anställda: 3 086 (2022)
  • Nettoomsättning: 5 531 mnkr, (2021)
  • Produktionsvärde: 5 345 mnkr (2021)
  • Varuexport, borfallsjusterad: 1 039 mnkr (2022)
  • Varuimport, borfallsjusterad: 994 mnkr (2022)

Näringspolitik

En viktig del för TMF:s Specialinredningsgrupp är att verka för att hela landsbygden och hela Sverige ska fungera. Detta eftersom en stor del av dessa företag ligger på små orter och är verksamma lokalt. Andra fokusområden är ROT-avdraget, standarder och ökat byggande - allt byggande är positivt för gruppen.

Milan Design Week
Nätverk & Mötesplatser
Det finns ett antal forum och events som är värdefulla för Specialinredningsgruppen; Nordbygg, Trädagars, Möbelmässan och Trä- och teknikmässan. Dessutom har Specialinredningsgruppen egna nätverksträffar där branschens behov ventileras.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser