Teknikcollege

Teknikcollege
Foto: Teknikcollege

Teknikcollege är utbildningar för dagens och framtidens industri - utformade i samarbete med näringslivets företag för att nå bästa möljiga kompetens och konkurrenskraft.

Teknikcollege - som initierades 2004 - är Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin och arbetar nationellt, regionalt och lokalt. Genom att företag, kommuner och utbildningsanordnare samarbetar skapar konceptet en matchning mellan utbildning och arbetsliv. Det gemensamma målet är industrins tillväxt genom kompetent arbetskraft tack vare kvalitetssäkrade utbildningar. För de studerande innebär Teknikcollege attraktiva tekniska utbildningar som leder till hög anställningsbarhet eller förbereder för vidare studier vid exempelvis teknisk högskola.

I Teknikcollege har parterna inom Industrirådet samlat de bästa erfarenheterna i åtta kriterier. Regioner och utbildare som visar att de kan bedriva utbildningen efter dessa kriterier kan certifieras som Teknikcollege. Grunden för Teknikcollege är teknik- och industriföretagens behov av kompetens. Genom att samverka mellan olika branscher kan även mindre branscher synas. Utbildningarna ska styras mot de behov som finns både vad gäller yrkesarbete och tjänstemän. Detta säkerställs via styrgrupper med arbetslivet i majoritet.

Det finns många utbildningar som är viktiga för företag i en arbetsmarknadsregion. Därför är det viktigt med en regional samsyn vilket gör att en Teknikcollegeregion ska bestå av minst tre kommuner. Inom dessa kommuner är såväl kommunala skolor som friskolor välkomna att vara med i samverkan.

Teknikcollege för företagen

 • Företagen ges möjlighet att påverka de politiska besluten och utbildningarna så att de matchar kompetensbehovet som företagen har
 • Företagen når framtida medarbetare och förkortar rekryteringsprocesserna
 • Ger företagen en regional och nationell plattform för frågor rörande dagens och framtidens kompetensförsörjning
 • Engagemanget ger industritekniska utbildningar högre status, vilket i sin tur innebär välutbildad personal
 • Företagen är med och styr utbildningar både vad gäller upplägg, inriktning och innehåll
 • Företagen får framtida arbetskraft med just den kompetens som efterfrågas
 • Möjlighet att delta i den omfattning som passar företaget bäst.
Fakta – Teknikcollege i siffror
Idag finns:
 • 24 certifierade regioner
 • Cirka 160 certifierade utbildningsanordnare
 • Cirka 180 av Sveriges kommuner arbetar med Teknikcollege i någon form.
 • Över 3 000 samverkansföretag
 • 16 000 studerande
 • Cirka 250 certifierade utbildningar anpassade till industrins lokala behov, varav:
  - 98 teknikprogram
  - 81 industritekniska program
  - 1 hantverksprogram
  - 21 teknikprogrammets fjärde år (TE4)
  - 22 Vux – yrkeshögskolan
  - 22 yrkesvux
Teknikcolleges webbplats
Här kan du se om Teknikcollege finns där du verkar.

Kontakta processledare eller ordförande i styrgruppen. Du kan också vända dig till TMF.