Säkra kompetensförsörjningen

TMF 360 GRADER
Foto: Kinnarps

Hur kan långtidsarbetslösheten bita sig fast samtidigt som industrin på många orter skriker efter fler anställda? De satsningar som gjorts på bland annat yrkeshögskolan är bra men inte tillräcklig för industrins arbetskraftsbehov. TMF ser att kompetensförsörjningen för svensk industri är hotad. För att våra företag ska kunna växa och rekrytera fler måste den svenska skolan bättre rusta eleverna att möta arbetslivet.

Enbart inom träindustrin finns en efterfrågan på mer än 10 000 nya personer de kommande 10 åren. Missmatchningen mellan behovet och den väg in på arbetsmarknaden som erbjuds unga arbetstagare är redan idag en stor svensk tillväxtpropp. Nu måste näringsliv, fack och politiker gemensamt arbeta för att hitta fler och nya lösningar.

Stärk industrins kompetensförsörjning!

Industrin är avgörande för Sveriges välstånd. Industrin möjliggör därtill att hela landet kan leva. En utmaning för många företag är kompetensförsörjningen. Därför har Industrirådet, där Trä- och Möbelföretagen (TMF) är en del, tagit fram skarpa förslag för att stärka möjligheterna att utbilda sig och vidareutveckla sig inom industrin.

Ladda ner och läs Industrirådets förslag

TMF:s syn på kompetensförsörjning

För att stärka den svenska skolan, få fler i arbete och skapa gynnsamma förutsättningar för svensk industri och tillväxt ser TMF följande uppgifter för politiken:

  1. Ge gymnasieeleverna rätt till heltid.
  2. Stärk yrkesutbildningen och låt branschen vara med och forma innehållet – från gymnasiet till vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan.
  3. Skapa fler platser i vuxenutbildningen med bättre anpassning till arbetslivet och industrins kompetensbehov.

Remsissvar från TMF:
Planerings- och dimensioneringsutredningen

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33

Utredningens uppdrag var att förbättra matchningen mellan arbetslivets behov och gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbud av utbildning. Vi välkomnar många av utredningens förslag om förändring av gymnasieskolans och vuxenutbildningens planering och dimensionering. Utredningen pekar på behovet av samverkan och föreslår att minst tre kommuner ska samverka för att kunna ge ett brett utbud av utbildning. Även samverkan med arbetslivet betonas. Tyvärr saknar vi skarpa förslag på hur yrkesprogrammen ska bli mer attraktiva för elever som idag väljer högskoleförberedande utbildning. Här lyfter vi särskilt behovet av att ge alla elever högskolebehörighet utan att tumma på yrkeskompetensen. Då gymnasieelevers skoldagar i genomsnitt bara är fyra timmar ser vi en stor möjlighet att erbjuda mer undervisning och mer pedagogiskt planerad tid.

TMF har även deltagit i Industrirådets remissvar, som går att läsa här.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in