”Kan ett ökat småhusbyggande bidra till finansiell stabilitet och en hållbarare bostadsmarknad?”

Webbinar - Bygg fler småhus

Den 10 september bjöd TMF in till ett webbinarium med Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, professor Hans Lind samt TMFs vd David Johnsson. Moderator och samtalsledare Caroline Szyber, tidigare riksdagsledamot för KD och numera bostadspolitisk debattör. Se hela webbinariet i efterhand.