Framtidssäkrat på EFG

För tre år sedan firade EFG 130-årsjubileum och planen är att finnas åtminstone lika länge till. Ett strategiskt arbete kring integration och att skapa delaktighet för personalen ska göra företaget redo för framtiden.

Kristina Ragnar, Ragnars Inredningar, om deras innovationsresa

Ideation360 fick uppdraget att stötta TMF:s medlemsföretag Ragnars Inredningar i deras innovationsprocess. Hör Kristina Ragnar, marknadschef på Ragnars Inredningar, berätta om deras spännande resa.