Digital Produktionsdag 2019 - "TMF driver digitaliseringsfrågorna vidare"

Martina Hallgren jobbar som projektledare på branschutveckling och driver digitaliseringsarbetet gentemot TMF:s medlemsföretag.