Trä- och möbelindustrin - bortom fördomarna

Ungdomsbarometerns undersökningar visar att många unga som funderar på sitt gymnasieval, inte känner till vilka spännande yrkesmöjligheter som finns inom industrin, speciellt trä- och möbelindustrin. De som inte vet bildar sig dessutom lätt egna uppfattningar och fördomar om branschen. Med detta filmklipp omkullkastar vi fördomarna och visar upp den verkliga bilden - häng med!!