Almedalen: Hur förbättrar vi standardiseringen av serietillverkade hus?

Johan Löfstrand, bostadspolitisk person för Socialdemokraterna, deltog i ett möte på Träffpunkt TMF tillsammans med Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. Här berättar Johan om hur han ser anser att standardiseringen va serietillverkade hus ska förbättras.

Almedalen: Hur ska lagen om anställningsskydd reformeras?

I Almedalen anordnade Svenskt Näringsliv seminariet "Flexibilitet och trygghet på framtidens arbetsmarknad". Anna-Karin Tyskhagen, vd på Dala Ledstång & Snickeri och styrelseledamot i TMFs styrelse, deltog i seminariets panelsamtal och har själv egna erfarenheter som företagare med 9 stycken anställda.