Validering - vad ska en yrkesarbetare kunna?

Ragnars Inredningar
Foto: Ragnars Inredningar

Många företag har idag svårt att hitta yrkeskompetens. Antalet personer som genomgår en yrkesutbildning är bara en bråkdel av branschens behov. För att underlätta kompetensutveckling av befintlig personal och kunna tydliggöra kompetensbehov i kontakter med utbildare har TMF och GS utvecklat Träteknisk validering. Här finns kompetenskrav och ett valideringssystem för CNC-operatörer, maskinsnickare, trähusindustriarbetare respektive ytbehandlare.

Yrkeskompetenserna bygger vidare på Industriteknik Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens. Industrin har även gemensamt tagit fram Automation Bas, Underhåll Bas och Produktionsteknik Bas

Läs vidare på industriteknikbas.se.

Materialet kan användas vid rekrytering, i kontakt med utbildare och för kompetensutveckling av personal. Kompetenskraven är tillgängliga för medlemmar på tmf.se (låsta sidor) och validering görs tillsammans  med testcenter. Valideringen är helt webbaserad och tar mellan tre timmar och som mest en dag i anspråk.

I ett pågående arbete utvecklar vi även ett utbildningsmaterial som ska underlätta för att ge medarbetare önskad kompetens.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in