Validering - vad ska en yrkesarbetare kunna?

Nobia
Foto: Tuana Fridén

Många företag har idag svårt att hitta yrkeskompetens. Antalet personer som genomgår en yrkesutbildning är bara en bråkdel av branschens behov. För att underlätta kompetensutveckling av befintlig personal och kunna tydliggöra kompetensbehov i kontakter med utbildare har TMF och GS utvecklat Träteknisk validering. Här finns kompetenskrav och ett valideringssystem för CNC-operatörer, maskinsnickare, trähusindustriarbetare respektive ytbehandlare.

För mer information:
Yrkeskompetenserna bygger vidare på Industriteknik Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens. Industrin har även gemensamt tagit fram Automation Bas, Underhåll Bas och Produktionsteknik Bas

Materialet kan användas vid rekrytering, i kontakt med utbildare och för kompetensutveckling av personal. Kompetenskraven är tillgängliga för medlemmar på tmf.se (låsta sidor) och validering görs tillsammans  med testcenter. Valideringen är helt webbaserad och tar mellan tre timmar och som mest en dag i anspråk.

I ett pågående arbete utvecklar vi även ett utbildningsmaterial som ska underlätta för att ge medarbetare önskad kompetens.

Validering av yrkeslärare

TMF deltar i validering av blivande yrkeslärare i samverkan med CV. CV är Skellefteå kommuns väglednings- och valideringscentrum.

CV samarbetar med universitet och högskolor i hela landet med validering inför antagning till yrkeslärarutbildning. Tillsammans med branschorganisationer eller centrala yrkesnämnder utförs likvärdig bedömning av yrkeserfarenheterna som sedan tillgodoräknas vid respektive lärosäte. Kartläggning och bedömning sker via vårt webbaserade kartläggningssystem ValiWeb®.