Möbelfakta som ett verktyg

Möbelfakta
Foto: TMF

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler som omfattar krav på kvalitet, miljö och sociala krav. Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och TMF. Särskilt fokus läggs på ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande.

En möbel, som är tillverkad i enlighet med systemet och märkt med Möbel­fakta, ger en hjälp till producenter, underleverantörer, återförsäljare och konsumenter. Möbler som uppfyller kriterierna är objektivt kontrollerade och verifierade. Möbelfaktas miljökriterier omfattar materialkrav som råvarors ursprung, komponenters innehåll och ytbehandlingar samtidigt som kvalitetskrav ställs på den färdiga möbelns funktion, säkerhet och hållfasthet.

Hänsyn ska också tas till relevanta sociala och etiska aspekter med utgångspunkt i FN:s riktlinjer för uppförandekoder och FN:s Global Compact, inom såväl den egna verksamheten som i leverantörsled. Vid olika typer av upphandlingar kan även Möbelfakta användas som en guide, men systemet kan även nyttjas för att identifiera vilka krav som kan och bör ställas även på andra produkter än möbler.

Läs mer på möbelfaktas hemsida