Trappgruppen

TMF:s trappgrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. Trappgruppen har även en styrgrupp samt en referensgrupp. 

Läs mer om trappgruppen