Kök- & Bad-gruppen

Gemensamma angelägenheter för Kök & Bad-gruppen diskuteras vid flertalet tillfällen. Ofta utser man arbetsgrupper/projektgrupper för att driva angelägna projekt, t ex kvalitetsfrågor, konsumentavtal och hållbarhetsfrågor.
Arbetet inom Kök- & Bad-gruppen leds av en styrgrupp som ska bestå av det antal ledamöter som beslutas på varje årsmöte, dock lägst fem stycken. Vid valet strävar man efter att olika typer av företag representeras -  kök, bad, mindre och större företag - för att skapa en så bred förståelse och erfarenhetsbredd som möjligt i gruppen.

Läs mer

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom Kök- & Bad-gruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.