Träskivegruppen

TMF:s träskivgrupp har inga egna nätverksmöten men bjuds in till produktionsnätverket och TMF:s olika seminarier och temadagar. Specialinredningsgruppen välkomnar också dessa företag till sina möten om temat är av intresse för ett träskivsföretag.

Läs mer om Specialinredningsgruppen