Träskivegruppen

TMF:s träskivegrupp är vilande och har inga egna nätverksmöten. Företagen bjuds dock in till Produktionsnätverket och TMF:s olika seminarier och temadagar. Specialinredningsgruppen välkomnar även tr'äskiveföretag till sina möten om temat är relevant.

Läs mer om Specialinredningsgruppen