AD-domar

TMF bevakar AD-domar som ger vägledning åt trä- och möbelindustrin och kommenterar vissa av dem i vårt nyhetsbrev om Arbetsrätt, som skickas ut 4 gånger/år. Domarna finns att läsa här till höger (för 2015-2017).

Under några områden i Arbetsgivarguiden finns ytterligare AD-domar att ta del.

Vi hänvisar även till Arbetsdomstolens webbplats där samtliga meddelade domar de senaste åren kan läsas och laddas ner.

Arbetsdomstolen

Vill du ha TMF:s nyhetsbrev i Arbetsrätt?

Vill du prenumerera på TMF:s nyhetsbrev om Arbetsrätt, mejla oss via info@tmf.se, och uppge namn, kontaktuppgifter och aktuellt företag (gärna med organisationsnummer).