För medlemsföretagen innebär TMF:s branschsamarbeten ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter, dra nytta av olika nätverk, och - inte minst - få möjlighet till kompetensutveckling. Några av TMF:s större produktgrupper har dessutom branschgruppsmöten (dörrar & fönster, kök & bad, möbler, specialinredningar, trappor samt trähus) och därutöver anordnas det olika temadagar. Sammantaget handlar det om värdefulla mötesplatser för att träffa branschkollegor samt hämta inspiraton och kunskap.

Nätverk & mötesplatser