Nätverk & Mötesplatser

För medlemsföretagen innebär TMF:s branschsamarbete ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter, dra nytta av olika nätverk, och - inte minst - få möjlighet till kompetensutveckling.

Några av TMF:s större produktgrupper har branschgruppsmöten (dörrar & önster, kök & bad, möbler, specialinredningar, trappor, trägolv, samt trähus) och därutöver anordnas det regelbundet seminarier och olika temadagar.

Exempel på temadagar de senaste åren är Ytbehandling samt Maskinupphandling.

På branschdagsfronten handlar det framförallt om de årliga eventen Trähusdagen respektive Möbeldagen - givna mötesplatser för att träffa branschkollegor samt hämta inspiraton och kunskap.

Aktuella events

Tidigare events