Dörr- och fönstergruppen

TMF:s dörr- och fönstergrupp träffas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare bjuds in för att belysa aktuella och intressanta frågor.
Dörr- och fönstergruppen leds av en styrgrupp som träffas regelbundet under året.

Läs mer om styrgruppen

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom dörr- och fönstergruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Tilll dokumenten