Rekrytering

TMF:s Rekryteringsrapport 2021: Hälften av företagen uppger att det är svårt att hitta produktionspersonal
Foto: Mostphotos

Rekryteringsbiten är ett viktigt område för trä- och möbelindustrin, och det kommer att få ett allt större fokus de kommande åren eftersom Sverige står inför de största pensionsavgångarna någonsin. TMF:s rekryteringsenkäter pekar också mot ett stort behov av anställda med hög akademisk utbildning.

TMF:s Rekryteringsrapport 2023:

Det ekonomiska läget satte tonen för arbetsmarknaden 2023, vilket återspeglas i TMF:s årliga rekryteringsrapport som visar på rekordlåga nyrekryteringar. Samtidigt förväntas behovet öka markant de kommande tre åren. Inom kort lanseras ett nytt verktyg för att underlätta för företagen som TMF varit med och tagit fram.

Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF:

Bemanningen kan bli en stor utmaning för TMF:s medlemsföretag eftersom tidigare anställda redan fått nya jobb i andra branscher. När vi har tittat på rekryteringsbehoven för hela industrin ser vi att det kommer att leda till utmaningar för alla branscher. Under de kommande tre åren behöver industrin rekrytera 300 000 personer.


TMF:s Rekryteringsrapport
tas fram av Prognoscentret och publiceras en gång per år.