Rekrytering

TMF:s Rekryteringsrapport 2021: Hälften av företagen uppger att det är svårt att hitta produktionspersonal
Foto: Mostphotos

Rekryteringsbiten är ett viktigt område för trä- och möbelindustrin, och det kommer att få ett allt större fokus de kommande åren eftersom Sverige står inför de största pensionsavgångarna någonsin. TMF:s rekryteringsenkäter pekar också mot ett stort behov av anställda med hög akademisk utbildning.

TMF:s Rekryteringsrapport 2022:

Undersökningen pekar på en fortsatt stor brist på framförallt gymnasial yrkeskompetens. Det understryker vikten att anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov och skapa regionala dialoger kring gymnasie- och vuxenutbildningar, Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF.

Det senaste året har drygt 3 000 personer fått anställning, och företagen ser ett fortsatt behov av arbetskraft både nu och på längre sikt, om än i mindre omfattning på grund av bland annat ökade kostnader och lägre efterfrågan. Inom det närmsta året uppskattas cirka 1 500 personer att behövas för att fylla företagens vakanser. 
Två tredjedelar av rekryteringsbehovet under det kommande året består av yrkesarbetare. 

Trots en tuffare konjunktur är efterfrågan fortfarande stor på framför allt gymnasial yrkeskompetens. Det påverkar företagen negativt och innebär att många spännande tjänster i våra företag inte blir tillsatta. Dialogen om hur gymnasieskolan ska dimensioneras måste prioriteras.


TMF:s Rekryteringsrapport
tas fram av Prognoscentret och publiceras en gång per år.