Bransch

TMF:s medlemmar är företag som på ett eller annat sätt har en koppling till boende och byggande. "Vi bygger och inreder Sverige". Branschutvecklingsverksamheten fokuserar på områdena marknad & statistik, hållbar utveckling, näringspolitik, nätverk & utbildning, produktionsutveckling samt teknik & forskning. Det finns även ett antal branschgrupper.

Vi skapar goda konkurrensförutsättningar