Maskinkörkortet - för god hälsa och välbefinnande

Maskinkörkort
Foto: TMF

Maskinkörkortet är ett hjälpmedel och en webbaserad utbildning för att minska och förbygga arbetsplatsolyckor samt för att se till att jobbet vid maskinen löper smidigare.

Maskinkörkortet kan användas såväl i företag som inom olika trätekniska utbildningar. Utbildningen är framtagen av Prevent, i nära samarbete med TMF och GS-facket, och ger deltagarna all nödvändig kunskap. Cirka 1 200 examinationer genomförs varje år. Maskinkörkortet erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan stärka sin kompetens med utbildningsbevis.

Med maskinkörkortet kan vi höja kompetensen inom branschen och få en statushöjning av yrket. Vår vision är att det i framtiden är en självklarhet att en maskinoperatör inom trä- och möbelindustrin har maskinkörkort. Den webbaserade utbildningen omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett utbildningsmaterial bestående av både litteratur/fakta och validering genom teoriprov, allt webbaserat. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att deltagaren på förhand ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

Läs mer om Maskinkörkortet