Branschutveckling

Branschutvecklingsverksamheten fokuserar på områdena marknad & statistik, hållbar utveckling, näringspolitik, nätverk & utbildning, produktionsutveckling samt teknik & forskning

Verktyg