Trägolvsgruppen

TMF:s golvgrupp träffas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. I samband med ett möte gör vi studiebesök och bjuder in intressanta föredragshållare.

Läs mer om Golvgruppen