Trädgårdsstaden - en hållbar stadsmiljö med småhusbebyggelse

Trädgårdsstäder
Foto: TMF

Trädgårdsstäder ger betydligt lägre klimatavtryck och är bättre för den biologiska mångfalden än den traditionella kompakta stadsbebyggelse som dominerat nyproduktionen de senaste åren. De är också socialt och ekonomiskt mer hållbara. Möjligheterna att tillmötesgå den stora majoritet av hushåll som helst vill bo i småhus är därför goda.

Ett motiv för att i samhällsplaneringen prioritera trånga, höga bostadsområden med små boendeytor har varit en uppfattning att sådana skulle ha fördelar ur hållbarhetssynpunkt. Nu finns fakta som visar att detta är en missuppfattning.

Trädgårdsstäder kan beskrivas som en kompromiss mellan livet i staden och livet på landet. Småskalig blandad småhusbebyggelse med villor, radhus och låga flerbostadshus av småstadskaraktär där trädgårdar utgör en stor del av området. Områdena kan byggas med tillräcklig täthet så de kan integreras med urbana miljöer, kollektivtrafikförsörjning, fjärrvärme mm. I en ny omfattande studie har trädgårdsstadens hållbarhetsprestanda jämförts med den kompakta stadens.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in