The Green-Deal - europeisk illustration
The Green Deal - den gröna given
För att förverkliga ambitionen att bli klimatneutrala 2045 har EU lagt fast en handlingsplan som man kallar the Green Deal, eller Den Gröna Given, som beskrivs som EU:s tillväxtstrategi för en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Cirkulär ekonomi är en viktig del av den gröna given där EU-kommissionen genom Circular Economy Plan (CEAP) och Ecodesign for sustainable products (ESPR) vill mana fram en cirkulär och hållbar ekonomi genom lagstiftning med krav på ecodesign och produktpass – allt för att göra EU klimatneutralt 2050.
Den gröna given och omställningen måste finansieras varvid EU:s Taxonomi kommer att vara av betydelse. EU-kommissionen vill främja den inre marknaden och skapa förutsättningar för hållbar utveckling som bygger på en välavvägd ekonomisk tillväxt med högt miljöskydd och förbättring av miljön. Taxonomin syftar till att hjälpa investerare att styra finansiella flöden till verksamheter som bedöms vara hållbara enligt EU:s sex miljömål.
Läs mer

Ecodesign (ESPR) & Substantiating Green Claims

Avskogning
EUDR-lagstiftningen
Avskogningsförordningen, den så kallade EUDR-lagstiftningen, träder i kraft nästa år. Med höga krav på spårbarhet för alla som säljer produkter av trä har råvaran, oavsett var den kommer ifrån, stor påverkan på den träförädlande industrin. TMF har därför tagit fram en guide med frågor och svar för att förbereda företagen på vad som gäller med tillhörande checklista för att komma igång.
Läs mer

Samarbetspartners

Robin Ljungar
Robin Ljungar
Hållbarhetschef