Att säkerställa träråvarans ursprung

Avskogning
Foto: TMF

Frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen mot ett uthålligt skogsbruk i världen och skyddandet av skogens djur-och växtliv.

Utöver att faktiskt bidra till förbättringar för jordens skogsekosystem, kan certifieringar användas av köpande företag för att dels säkerställa spårbarhet av den inköpta råvaran, dels uppfylla EU:s timmerförordning. TMF verkar för att sprida kunskap om och öka användningen av certifieringar bland medlemsföretagen.