Möbler

Svensk möbelindustri kommer från en gedigen hantverkstradition, baserad på närhet och tillgång till både råvara och efterfrågan, som har utvecklats till en modern och effektiv industri med internationellt efterfrågade produkter. Möbelgruppen inom TMF består av cirka 150 företag.

Idag representeras branschen av allt från små lokala producenter till omfattande processindustrier och närmare sju av tio möbler som produceras i Sverige går på export. Sverige är den femte största exportören av möbler inom EU och tionde största i världen, samt ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren.

Att köpa svenskt har länge varit en garanti för kvalitet, stilsäker design, ergonomi och innovativ produktveckling, men svensk möbelindustri ligger nu i framkant även när det gäller miljö och hållbarhet. Allt fler svenska möbelföretag tar ansvar längs hela kedjan; från arbetsförhållanden och produktion, till återvinning. Ett ansvar som ger konkurrensfördelar.

 

Möbelstyrgruppen - TMF Möbler

Arbetet inom TMF Möbler leds av en styrgrupp, till vilken en valnämnd ansvarar för val av ledamöter och ordförande. Styrgruppen, tillsammans med TMF, träffas regelbundet - fyra gånger om året - för att diskutera och besluta om riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. Utöver styrgruppen skapas projekt-och arbetsgrupper vid behov för att arbeta med specifika frågeställningar relevanta för branschen.


Läs mer