Säkra kompetensförsörjningen: För god utbildning

Kinnarps
Foto: Kinnarps

Bara inom träindustrin finns en efterfrågan på 10 000 nya personer de kommande tio åren och det är därmed tydligt att kompetensförsörjningen för den svenska industrin utgör en stor utmaning.

TMF:s förslag på lösningar för att säkra kompetensförsörjning är framtagna för att stärka den svenska skolan, få fler i arbete och skapa gynnsamma förutsättningar för svensk industri och tillväxt.

Följande tre punkter är centrala:

  • Att stärka yrkesutbildningen och låta branschen vara med och forma innehållet – från gymnasiet till vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan. TMF vill verka för att en långsiktig yrkes- utbildning av hög kvalitet banar väg in i arbetslivet.
  • Att ge gymnasieelever rätt till heltid. TMF menar att dagens rätt till fyra timmars lärarledd undervisning per dag inte är tillräcklig och vill därmed verka för mer pedagogiskt ledd tid, vilket breddar och fördjupar kunskaper som gynnar elever, företag och samhälle.
  • Att stärka vuxenutbildningen så att den täcker hela arbets- marknadens behov. Detta främst på grund av att möjligheten till en gymnasial yrkesutbildning är stängd för den som redan har gymnasiekompetens. I detta sammanhang vill TMF verka för ökad flexibilitet i det vuxna karriärslivet genom att ta bort hinder för människor, att satsa på fler utbildningsplatser, skräddarsy utbildningar i samverkan med industrin och genom att utnyttja kompetensen hos nyanlända personer stärka kompetensförsörjningen för industrin