Gesällprov - möbelsnickare

Yrke
Foto: TMF

Ett gesällbrev är ett bevis på att innehavaren uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Detta får man genom att göra ett gesällprov under eller efter utbildning i möbelsnickaryrket.

Här har vi samlat information om hur man går till väga för att få ett gesällbrev.
Det är Stiftelsen Hantverk & Utbildning, på uppdrag av Sveriges Hantverksråd, som sköter handläggning och administrationen av Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.
TMF administrerar ritningsgranskningen för gesäll-/mästarprov för möbelsnickeri (även möbelrenovering och dekopöryrket) och finns även representerade i Sveriges Hantverksråd.

Ritningsgranskning hos TMF
Gesällprovsitningar granskas av granskningsnämnden två gånger per år i lokaler hos TMF. Detta är en del av stegen för att uppnå gesällbrev.
Aktuella granskare:
Jonas Osslund, lektor i inredningsarkitektur/möbelformgivning på Konstfack i Stockholm. Egen verksamhet - Osslund design.
Leif Burman, inriktningsansvarig Möbelsnickeri vid Lindköpings universitet/Carl Malmsten Furniture Studies.
Så här går det till steg-för-steg:
  1. Genomförd hantverks-/yrkesutbildning, praktik eller lärlingsutbildning. Tre års bakgrund eller motsvarande kompetens (Enligt möbelmästares bedömning)
  2. Gesällprovsritningar skickas till TMF (se adressuppgifter i dokumentet till höger i menyn) och granskas av ritningsgranskningsnämnden. Samtidigt betalar du in granskningsavgift till TMF.
  3. Genomförande av gesällprov. Då ritningen är granskad och återsänd kan arbetet med gesällprovet påbörjas.
  4. Granskning av genomfört gesällprov.
  5. Anmälan/ansökan om gesällbrev beställs via Gesäll- och Mästarbrevskansliet och Marita Olars (se kontaktuppgifter nedan). Gesällbrev bör sökas efter att granskningen är klar.
  6. Administrationsavgift för gesällbrev betalas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
  7. Gesällbrevsutdelning i den lokala företagar-/hantverksföreningen. Bekräftelsen på att brevet är klart skickas per post till gesällen i form av ett Gesällkort.

Ladda ner mer detaljerad information; se dokumentet Gesällprov steg för steg samt en ifyllningsbar Gesällritningsblankett nedanför.
Du kan också läsa mer om Gesäll- och Mästarbrev på Sveriges Hantverksråds webbplats.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning:
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand
E-post: info@hantverksrad.se
Kontakter:
Marita Olars, administration av gesäll- och mästarbrev, tfn 0247-369 55, marita.olars@hantverksrad.se