IVL Svenska Miljöinstitutet – från vetenskap till verklighet

Foto: TMF

För en hållbar industri, innovationer och infrastruktur

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. De bedriver kvalificerad forskning och genomför riktade uppdrag åt företag och organisationer. IVL:s kärnvärden är trovärdighet, framsynthet och helhetssyn med en vision om ett hållbart samhälle.

IVL driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi. IVL har en gedigen naturvetenskaplig kompetens med ingenjörer och miljövetare, samt beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. Verksamheten präglas av både bredd och specialistkompetens där en fjärdedel av medarbetarna har doktorerat.

IVL Svenska Miljöinstitutet har flera dotterbolag och verkar i flera länder med bolag i Kina och Indien. De driver Basta Online, EPD International, eBVD och Möbelfakta. IVL arbetar tillsammans med företag, kommuner och myndigheter för att utveckla lösningar som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Därmed utgör IVL en viktig brygga mellan forskning, utveckling, akademi och näringsliv.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in