Arbetsmiljö

TMF 360 GRADER
Foto: Kinnarps

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa är allt som påverkar oss på vår arbetsplats, såväl fysiskt, organisatoriskt som socialt. Arbetsmiljön styrs till viss del av lagar och regler. Syftet är att ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller fara illa på sin arbetsplats.

Genom ditt medlemskap i TMF har du tillgång till information och rådgivning inom arbetsmiljöområdet.

  • Vi erbjuder utbildning, hjälp med myndighetskontakter, att besvara inspektionsmeddelanden, yttranden och förelägganden.
  • Vi, tillsammans med Svenskt Näringsliv, bedriver ett aktivt arbete med att påverka och förenkla reglerna inom området.
  • Vi är med i projekt och initierar framtagning av material för att underlätta och främja arbetsmiljöarbetet ute på företagen.

Har du frågor om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa; kontakta: 

 

Åsa Samuelsson
Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa
Arbetsgivarjouren
Öppettider: 08.30-16.30 (okt-april) med lunchstängt 12:00-13:00
Dokument