Miljömärkta textiler: För rent vatten

ecolabel
Foto: TMF

Enligt regeringsuppdraget Textilsmart (37) som drevs av Naturvårdverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket, orsakar produktion av ett kilo textil växthusgasutsläpp på mellan 10–40 kilo CO2-ekvivalenter (beroende på energislag och material), vattenåtgång på mellan 5–30 kubikmeter (beroende på fiber och produktionsmetod) och kemikalieåtgång på mellan 1–6,9 kilo kemikalier. Eftersom textiltillverkningen till stor del sker i länder där det redan råder vattenbrist är detta extra problematiskt. Genom att välja textila material som är miljömärkta kan företag aktivt bidra till att minska användning av både kemikalier och vatten.

En av de största och mest namnkunniga märkningarna är EU Ecolabel. Detta är EU:s gemensamma certifiering med EU-kommissionen som huvudman. Textila produkter märkta med EU Ecolabel uppfyller kriterier som garanterar: begränsad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen; minskning av vatten- och luftföroreningar och även färgbeständighet mot svett, tvätt, våt och gnidning och ljusexponering. För att få använda märket måste tillverkaren visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och omfattande dokumentation.

Läs mer om Ecolabel