Studiebesök, prao & praktik

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs
Foto: Teknikcollege

Öka intresset för trä- och möbelindustrin med TMF:s guide till STUDIEBESÖK, PRAO & PRAKTIK

Genom att erbjuda grundskoleelever praktisk arbetslivsorientering (prao) eller gymnasieelever arbetsplatsförlagt lärande (AP), bidrar ert företag aktivt till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom industrin.

Denna guide syftar till att underlätta samarbetet med skolor för att öka antalet elever som får möjlighet till arbetsplatsbesök under sin skoltid. Ett sådant samarbete främjar elevernas studie- och yrkesval och rustar dem inför sitt första arbete. Förhoppningsvis underlättar det även era framtida rekryteringsprocesser.

Genom att välkomna studiebesök ges en utmärkt möjlighet för er att marknadsföra er som attraktiv arbetsgivare, möta framtida medarbetare samt skapa en positiv bild av trä- och möbelindustrin. Nedan hittar ni en nedladdningsbar guide med användbara tips och råd.

Lycka till med ert engagemang för att forma och stötta framtidens arbetskraft!