23 maj

Nätverksträff inom TMF:s Hållbarhetsnätverk

23 maj, 09:00 - 16:00
Träcentrum Nässjö, Nässjö
70 platser kvar
Pris exkl. moms:
Kostnadsfritt
Boka direkt
Träd

Varmt välkommen på en fjärde nätverksträff inom TMF:s Hållbarhetsnätverk!  Temat är  ” Biologisk mångfald, näringslivets roll ”  och träffen äger rum den 23 maj på Träcentrum i Nässjö.

Notera! Har du inte möjlighet att vara med på plats på Träcentrum, kan du lyssna in digitalt bitvis under dagen. För digitalt deltagande görs anmälan HÄR.

EU har som mål att den biologiska mångfalden ska vara på väg att återhämta sig 2030 och den ingår därför i många av initiativen inom EU:s The Green Deal (Den gröna given), såsom taxonomin, den nya hållbarhetsrapporteringen CSRD, direktivet om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan CSDDD samt EU:s avskogningsförordning EUDR.

På nätverksträffen kommer du att få veta mer om det arbete kring biologisk mångfald som bedrivits på Svenskt Näringsliv, i samarbete med oss medlemsorganisationer, men även lära dig hur man kan inkludera biologisk mångfald i företagets hållbarhetsarbete och göra skillnad.

Preliminärt program

09:00: Morgonmingel med smörgås och kaffe

10:00: Samling, välkomnande och mål med dagen – Linda/Robin

10:10: Biologisk mångfald och näringslivet – Karin Nilsson, Svenskt Näringsliv

10:50: Bensträckare 5 minuter

11:00: PEFC certifieringen och biologisk mångfald - Christina Lundgren, PEFC Sverige

11:25: FSC certifieringen och biologisk mångfald - Jan Ihre, FSC Sverige

11:45-12:45: Lunch

12:50: Hur blev biologisk mångfald en självklar del av hållbarhetsarbetet, och hur kan vi inspireras av andra företag som gått före? – Anders Enetjärn & Ylva Lundgren, Ecogain  

13:50: Workshop inklusive fika, “Mitt företags och branschens nästa steg” – Anders /Kollega från Ecogain minglar runt bland grupperna.

15:15: Summering/Kommentar från gruppövning – Anders/Ylva/Robin

15:30: Sammanfattning & avslutning, kort om TMF nya handbok och vad händer under 2024 – Robin/Linda

16:00: Slut för dagen

Vid eventuella frågor kontakta Linda Lagerström, linda.lagerstrom@tmf.se

Varmt välkommen!