Bransch & näringspolitik

Bransch och näringspolitik bedrivs inom ett antal bransch- och produktgrupper och fokuserar framför allt på områdena marknad, miljö & hållbarhet, nätverkande & utbildning, teknik, forskning & utveckling, produktion samt internationellt samarbete. Det kan handla om mässarrangemang, remissarbete, temadagar, utveckling av standarder samt – inte minst – framtagande av marknadsdata och statistik.

Genom samverkan kan också branschernas intressen framföras med större tyngd; gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter, och de senaste åren har TMF:s näringspolitiska engagemang ökat. TMF är sedan länge en aktör under Almedalsveckan. TMF arbetar med en rad viktiga frågor för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och till dem bostadspolitiska frågor, offentlig upphandling, arbete för ett ökat och varierat byggande, industriell utveckling samt en ökad export.

Arbetsgivarstöd

TMF:s arbetsgivardel bistår medlemsföretagen i frågor som rör relationen mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Den främsta uppgiften är att teckna kollektivavtal med våra fackliga parter – GS-facket, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Unionen – och TMF företräder även medlemsföretagen kostnadsfritt i rättstvister. Dessutom får företagen information om lagar och avtal inom t.ex lönesättning och personalärenden.

På olika sätt hjälper TMF också våra medlemsföretag att utveckla arbetsmiljön och att förebygga skador i träindustrin. Vår specialist på arbetsmiljöområdet bevakar medlemsföretagens intressen gentemot myndigheter, motparter och andra organisationer.

Kompetensförsörjning

Utbildning och kompetensutveckling är ett stort och viktigt område för TMF. Kompetensförsörjningen för svensk industri, inklusive trä- och möbelindustrin, står inför utmaningar framöver och för att våra företag ska kunna växa och rekrytera fler måste den svenska skolan bättre rusta eleverna att möta arbetslivet.

TMF vill göra det enklare för unga att välja till praktisk kompetens istället för att välja bort teoretisk kunskap, stärka yrkesutbildningen och låta branschen vara med och forma innehållet samt skapa fler platser i vuxenutbildningen med bättre anpassning till arbetslivet och industrins kompetensbehov.

Expertkompetens

Regionalt och centralt sätter vi våra medlemsföretag och dess frågor i fokus och det finns en samlad expertkompetens hos oss för att lösa dem. När det gäller arbetsgivarverksamheten hjälper vi till med rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal, förhandlingar, lönebildning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Inom bransch- och näringspolitik kan det handla om byggregler, hållbarhetsarbete, leveransbestämmelser och standarder.

TMF har dessutom ett attraktivt kursutbud inom bl.a. arbetsrätt, företagsledning, personalledning och arbetsmiljö, men även när det gäller nischade områden som ABM 07 och EPD-generering.
Kurserna arrangeras dels av TMF (samt medorganisationer), dels genom externa leverantörer.

Stående fr v: Johan Jonsson, Malin Hedlund, Robert Petersson, Johan Magnusson, Frida Scherdén och Johan Magnusson. 
Sittande fr v: Jonas Hernborg, Erik Haara (tillträdande vd), Claes Hansson, Martin Johansson och Henric Fransson.

TMF:s styrelse

TMF:s styrelse för verksamhetsåret 2024-2025:

Ordförande

 • Claes Hansson, Götenehus Group AB

Vice ordförande

 • Johan Jonsson, Drömtrappor AB

Ledamöter

 • Henric Fransson, Ballingslöv AB
 • Malin Hedlund, Säters Snickerifabrik AB
 • Jonas Hernborg, Elitfönster AB'
 • Martin Johansson, Stolab AB
 • Anna Freij, Trä- och Möbelföretagen (TMF) - t f vd
 • Johan Magnusson, AB Gustaf Kähr
 • Robert Petersson, Kinnarps AB
 • Frida Scherdén, Eksjöhus AB

Valberedning

 • Magnus Efraimsson, Vedum Kök och Bad AB
 • Peter Mossbrant, Derome

Fotnot: Varje styrelseledamot väljs på två år.