Om TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 650 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda.

Vedum kök dimgrön
Våra fokusfrågor
TMF är en engagerad och aktiv organisation i samhällsdebatten och vi arbetar för att påverka de politiska och regulatoriska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar inom. De övergripande målen för TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ett varierat och ökat byggande och att skapa goda konkurrensförutsättningar för svensk möbel- och inredningsindustri. Detta gör vi på flera sätt, exempelvis genom att tillföra och sprida kunskap om våra branscher, och identifiera och synliggöra hinder – och möjligheter – för en stark trä- och möbelindustri.
Läs mer om våra fokusfrågor
TMF 360 GRADER
Nyheter
Ta del av de senaste nyheterna
Till nyhetscenter