Vedum kök dimgrön
Våra fokusfrågor
TMF är en engagerad och aktiv organisation i samhällsdebatten och vi arbetar för att påverka de politiska och regulatoriska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar inom. De övergripande målen för TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ett varierat och ökat byggande och att skapa goda konkurrensförutsättningar för svensk möbel- och inredningsindustri. Detta gör vi på flera sätt, exempelvis genom att tillföra och sprida kunskap om våra branscher, och identifiera och synliggöra hinder – och möjligheter – för en stark trä- och möbelindustri.
Läs mer om våra fokusfrågor
Färdplan
Färdplan 2026
Det sker just nu flera parallella större samhällsförvandlingar, vilka skapar ett omvandlingstryck som driver på företag till förändring för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. I denna rapport beskriver vi ett antal makrotrender som påverkar samhällets olika aktörer de kommande 5–10 åren. Effekterna från identifierade makrotrender beskriver vi som skiften, en sammanhängande samhällsförändring. Med utgångspunkt i dessa större skiften försöker vi här identifiera hur TMF och dess medlemmar påverkas.
Till Färdplan 2026