VillaZero - för att bekämpa klimatförändringarna

VillaZero
Foto: VillaZero

VillaZero är ett samverkansprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna (fiskarhedenvillan.se/villazero).

Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge, en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig hur man tillsammans ska bygga för mer hållbar framtid. Då projektet startade valdes två fokusområden ut: att minska koldioxidutsläppen och att skapa en jämställd byggbransch. Det ledde till projektets mål: att ett kvinnligt bygglag ska bygga ett helt koldioxidneutralt småhus under 2021. För att uppfylla målet om en koldioxidneutral byggnad har projektet valt att certifiera enligt NollCo2 och ingår som pilotprojekt hos SGBC för NollCo2 mot småhus.

Helena Tallberg, projektledare för Villazero, berättar:
"Vi vill minska vår produkts klimatavtryck och vi tror också att den framtida konsumenten kommer vara mer medveten och sträva efter en hållbar livsstil och design som inkluderar ett klimatsmart boende, både vad gäller planlösning, men även att det är hållbara material man bygger in. "