Trähusgruppen - TMF Trähus

Trähusgruppen inom TMF omfattar cirka 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för inval av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet, för att diskutera branschrelaterade frågor. TMF Trähus har även en teknikergrupp som träffas regelbundet under året.

Läs mer om TMF Trähus

TMF:s primära uppgift gentemot medlemsföretagen och den industriella trähustillverkningen är att driva näringspolitiska frågor som är viktiga för deras konkurrenskraft och verksamhet och undanröja hinder för en växande industri. Medlemsföretagens intressen drivs genom uppvaktning av regerings- och riksdagsledamöter, statliga verk och myndigheter, samarbeten med NGO´s (icke statliga organisationer) som helt eller till delar har samma intressen som TMF:s medlemmar. Politiska frågor drivs tex. medialt i form av debattartiklar och nätverkande, rundabordssamtal och seminarier.

Påverkansarbetets inriktning och prioritering tas fram med hjälp av medlemsföretagen genom enkäter och TMF Trähus årsmöte. Eftersom alla TMF:s medlemsföretag påverkas positivt av att det byggs mer är ökat bostadsbyggande en viktig central fråga inom TMF.

Medlemsföretagen i trähusgruppen har dessutom till gång till TMF Nyhetsbrev Marknadsstatistik & Trähusnytt som är ett riktat nyhetsbrev med information som enbart berör trähus och bostadsfrågan, faktorer och nyheter som påverkar trähusbranschen.