LAS & Omställning - en reformerad arbetsrätt

Regeringen har lagt fram LAS- och omställningsproposition
Foto: TMF

Arbetsmarknadens parter har förhandlat fram ett nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd. I samband med detta träffade parterna även en principöverenskommelse som innehöll en gemensam kravlista på regeländringar inom arbetsrätten till staten.

Den 8 juni röstade riksdagen igenom regeländringarna inom bl a LAS. Ändringarna gäller från den 1 oktober 2022. Regeländringarna möjliggör nu för parterna att skriva på huvudavtalet och kommer att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, ge den anställde en bättre möjlighet till omställning och därigenom underlätta företagens kompetensförsörjning.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

 • Begreppet "saklig grund" för uppsägning ersätts med "sakliga skäl".
 • Arbetsgivaren får utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist
 • Anställningen upphör vid pågående tvist om en uppsägning (förutom för facklig förtroendeman av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen).
 • Särskilda turordningsregler samt omställningstid gäller när arbetstagares sysselsättningsgrad sänks ("hyvling").
 • Anställda på bemanningsföretag får en möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag.
 • Anställda får förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd vid uppsägning.

För detaljerad information om ändringarna i LAS - läs mer i Arbetsgivarnytt.
(OBS! Kräver medlemsinloggning).

Vad händer nu angående huvudavtalet och LAS?
Den 22 juni kommer Svenskt Näringsliv, PTK och LO att anta huvudavtalet. Därefter kan de förbund på arbetsgivar- och arbetstagarsidan som vill anta huvudavtalet att kunna göra det. Det är ännu oklart om GS-facket kommer att anta avtalet.

För förbund som antar huvudavtalet (på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan) börjar avtalet gälla den 1 oktober 2022, d v s samtidigt som de av riksdagen beslutade regeländringarna börja gälla.

Huvudavtalet kommer att komplettera och ersätta vissa delar av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vi kommer att informera närmare om huvudavtalets konstruktion framöver.

Viktiga datum att hålla koll på

22 juni
Parterna Svenskt Näringsliv, PTK och LO antar det nya huvudavtalet, därefter antas avtalet på förbundsnivå.

30 juni
De nya reglerna i LAS träder i kraft, observera att reglerna inte börjar tillämpas förrän den 1 oktober.

1 oktober
De nya reglerna börjar tillämpas:

 • Arbetsrättslig lagstiftning
 • Grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden
 • Omställningsstudiestöd
 • CSN tar emot ansökningar om omställningsstudiestöd

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.