DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

”Företagens behov måste få styra utbudet av utbildning”

Att riksdagen ställde sig bakom förslaget ”Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning” i juni var viktigt för att uppnå den nödvändiga balansen mellan elevernas efterfrågan och företagens behov av kompetens, skriver Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, och David Johnsson, vd, i ett debattinlägg för Trä- och Möbelföretagen.

20 juli 2022
Kompetensförsörjning
Foto: Pixabay

Utan en god balans mellan företagens kompetensbehov och ungdomars studie- och yrkesval är det omöjligt att få en fungerande arbetsmarknad. Det är ett ekonomiskt slöseri och dessutom ett nästan bedrägligt agerande mot unga människor att ordna utbildningar inom områden med obefintlig eller minimal efterfrågan.

I mitten av juni ställde sig riksdagen bakom förslaget Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Det är ett viktigt steg för att uppnå den nödvändiga balansen. Behoven ska i fortsättningen styra utbudet av gymnasial utbildning. Reformen innebär även ett ökat samarbete över kommungränserna för att kunna erbjuda allsidiga utbildningar.


Reformen är efterlängtad och ger förändringar som Trä- och Möbelföretagen, TMF, arbetat för under många år. Elevernas efterfrågan har alltför länge varit den enda faktor som avgjort utbudet av utbildningar. Mot bättre vetande har många skolor lagt sina resurser på billigare högskoleförberedande utbildningar och blundat för att dessa ibland skapat kompetensbrist i näringslivet och sämre livschanser för unga som inte vill läsa vidare.

Under förra året rekryterades 2 500 yrkesarbetare till företag inom trä- och möbelindustri. Med tanke på betydande pensionsavgångar också framöver väntas siffran ligga kvar ungefär på den nivån ett antal år. Endast 300 personer gick under 2021 ut från gymnasie-, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar inom branschen. Gapet är alltså stort mellan antalet nyanställda och antalet utbildade, detta trots att en utbildning för alla redan betalats via skatten. Bilden har varit densamma sedan början av 1990-talet.

För ett par decennier sedan var det fortfarande vanligt med tekniskt intresserade pojkar och unga män, ibland även flickor och unga kvinnor, som meckade med sin moped eller sin bil. De skaffade sig på det sättet en god grund för praktiskt arbete i yrkeslivet. Här hade företagen en rekryteringsreserv som i dag i stort sett är borta.

Rekryteringsmöjligheterna är en ödesfråga för trä- och möbelsektorn. Med den nu beslutade reformen är det upp till de enskilda företagen och till oss som branschorganisation att synliggöra kompetensbehoven. Samarbeten mellan företagen behöver fördjupas och företagen måste öppna sina dörrar för praktisk arbetslivsorientering och arbetsplatsförlagt lärande. Att fullt ut involvera skolan är en självklarhet.
Vi är övertygade om att kompetensförsörjningen är ett problem som kan lösas eller åtminstone mildras. Prestigelös samverkan är en nyckelfaktor i sammanhanget.

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF
David Johnsson, vd på TMF