NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

TMF:s Rekryteringsrapport 2023: Rekordlåg nyrekrytering – men behoven förväntas öka markant

Det ekonomiska läget satte tonen för arbetsmarknaden 2023, vilket återspeglas i TMF:s årliga rekryteringsrapport som visar på rekordlåga nyrekryteringar. Samtidigt förväntas behovet öka markant de kommande tre åren. Inom kort lanseras ett nytt verktyg för att underlätta för företagen som TMF varit med och tagit fram.

28 februari 2024
Produktion, Industri,cod
Foto: Robin Pagmar/Mediaspjuth

Många företag inom industrin är verksamma i regioner där konkurrensen om erfaren eller utbildad produktionspersonal är stor. När företagen tvingas säga upp duktig personal, riskerar de att förlora viktig kompetens till andra branscher. 

- Bemanningen kan bli en stor utmaning för TMF:s medlemsföretag eftersom tidigare anställda redan fått nya jobb i andra branscher. När vi har tittat på rekryteringsbehoven för hela industrin ser vi att det kommer att leda till utmaningar för alla branscher. Under de kommande tre åren behöver industrin rekrytera 300 000 personer, säger Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF.

Vilka åtgärder vidtar TMF för att hjälpa företagen att säkra kompetensförsörjningen?

- Just nu är vi inne i en process för att säkerställa att det finns arbetsmarknadsutbildningar även under kommande år. Självklart finns vi alltid tillgängliga för rådgivning och hjälper företagen med att knyta kontakter med kommuner.

Bland pågående insatser nämner Henrik Smedmark bland annat Träkompetens, en modulbaserad utbildning på  Träcentrum I Nässjö som tagits fram på uppdrag av TMF och GS.

- Syftet är att att hjälpa företagen med effektivare kompetensutveckling utifrån TMF:s valideringsmodeller. Därutöver arbetar vi också för att regioner och kommuner ska starta upp fler vuxen- och gymnasieutbildningar men också se till att de utbildningar som redan finns, matchar trä -och möbelindustrins behov av kompetens. På lite längre sikt är även vårt engagemang i Teknikcollege, som säkrar företagens kompetensbehov genom samarbeten mellan utbildning, kommun och industri.Tre tips för att säkra upp kompetensbehovet i ditt företag
  • På kort sikt: Hitta personer med rätt erfarenhet eller utbildning. En bra aktör är TSL som hjälper yrkesarbetare i sin omställning. Hittar du individer som har rätt förutsättningar men som kanske behöver komplettera sin kompetens, så är Träkompetens ett bra verktyg för det. 

  • På längre sikt: Ha en kontinuerlig dialog med kommunens vuxenutbildning eller Arbetsförmedlingen för att rusta individer för arbete genom utbildning. Det är också viktigt att synliggöra kompetensbehovet både för kommunen och för regionen så att det tas med i planeringen av utbildningar. 

  • Engagera dig i Teknikcollege som stärker era möjligheter att få 
    kompetensbehoven synliggjorda och få till de utbildningar som matchar behoven.