NYHET - NÄRINGSPOLITIK, EKONOMI & KONJUNKTUR

TMF:s Bygg- och bostadslägesrapport: "En efterlängtad räntesänkning"

I dag kom det så efterlängtade beskedet när Riksbanken valde att sänka styrräntan från 4,00 till 3,75 procent. Därmed dras en lättnadens suck av hela bostadssektorn. Simon Imner, näringspolitisk expert på TMF, kommenterar sänkningen som förhoppningsvis kan ge en rejäl boost för hela marknaden.

8 maj 2024
Simon Imner
Foto: Juliana Fälldin

- Vi välkomnar att Riksbanken lättar lite på hanen. Sverige befinner sig fortfarande i lågkonjuktur och med ett kollapsat bostadsbyggande. Men nu kan äntligen återhämtningen påbörjas, säger Simon Imner men även höjer ett varningens finger att sänkningen kan ha kommit för sent.

Den mångfald av produkter som kommer från trä- och möbelindustrin är i stor utsträckning konsumentnära och de senaste årens ränteökningar har haft en dramatisk effekt på hushållens konsumtion. Något som i sin tur påverkat TMF:s medlemsföretag hårt och i flera led av värdekedjan.

- Även om vi inte kommer se en vändning i ekonomin på dagen eller ens under de närmaste månaderna kan hoppet om bättre tider framöver sporra både investerings- och konsumtionsbenägenheten. I en nyckfull omvärld är detta precis vad vår bransch behöver just nu, säger Simon Imner.

Att räntan nu sänktes kommer inte som någon överraskning då flera omvärldsfaktorer har pekat på att en sänkning var i annalkande. Inflationstakten har avtagit de senaste månaderna och företagens prisplaner innehåller inga hot mot inflationen. Till det visar flera prognoser från såväl offentlig som privat håll att Sveriges inflation kommer ligga under inflationsmålet 2 procent under 2025, vilket också stärkts av att hushåll och företag förväntar sig en låg inflation framöver. Den svaga svenska kronan, samt avvaktande räntesänkningar från den amerikanska och europeiska centralbanken, har talat emot.

  Mars 2024 April 2024 Maj 2024
Styrränta 4,0 4,0 3,75
Inflation, KPIF 3,3 2,2 *
Inflation, KPI 5,4 4,1 *
Konfidens Hushåll 87,6 88,9 *
Konfidens Bygg och anläggning 93,1 97,0 *
Siffrorna som rapporten baseras på

TMF:s Bostads- och bygglägesrapport baseras på siffrorna som redovisas ovan och är tänkt att vara en kommentar på det ekonomiska läget med ett särskilt branschperspektiv och bostadsbyggarfokus. Nyckeltalen som valts ut är särskilt relevanta i och med dess stora inverkan på bostadsmarknaden ur ett hushållsperspektiv såväl som ett företagsperspektiv. Konsumentprisindex, KPI, beräknas av SCB och visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för den privata inhemska konsumtionen. KPI är det index som åsyftas när man pratar om inflationen. Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, är ett mått på inflationen som exkluderar effekten av förändrade räntesatser. KPIF är en målvariabel Riksbanken använder när de beslutar om styrräntans nivå. Konjunkturinstitutets konfidensindikatorer sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi respektive svensk ekonomi, samt situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. 

Återstående räntebesked från Riksbanken 2024:

• 27 juni
• 20 augusti
• 25 september
• 7 november
• 19 december

I samband med dessa kommer TMF med sammanställningen Bygg- och bostadslägesrapport.

Därför gör TMF detta
Tuffa tider kräver extra insatser

Som ett led i utvecklingen av opinionsbildningsarbetet lanserar TMF en ny sammanställning av relevanta bostadsindikatorer som publiceras i samband med Riksbankens räntebesked. Utgångspunkten är ett antal prognoser och nyckeltal som utgör underlag för en analys av läget för bostadsbyggandet här och nu. 

- Vi har redan idag ett brett utbud av både medlemsstatistik och prognoser, men givet hur bostadsmarknaden utvecklats ser vi också ett behov av att regelbundet bistå våra medlemmar, men även andra intressenter, med en regelbunden analys utifrån andra aktörers sammanställningar, säger Alexandra Hernadi, kommunikationschef.