NYHET - STATISTIK & MÖBLER

Starkt år för möbelindustrin

Med uppdaterade, slutliga årssiffror, kompletterat med färsk exportstatistik, kan man konstatera att svensk möbelindustri svarat för ett starkt 2022 med fortsatt hög andel export. Den svenska exporten uppgick till 21,9 miljarder kronor där drygt 75 procent av den svenska produktionen exporteras till andra länder. Jämfört med övriga utmanade industrier har också möbelbranschen än så länge stått emot externa faktorer såsom inflation.

8 mars 2023
Mitab, möbler
Foto: Mitab

- Priskänsligheten i möbelbranschen har inte påverkats lika hårt som andra marknader med den kraftiga inflationshöjningen vi fått uppleva under året, branschen har kunnat anpassa sig bättre än genomsnittet och efterfrågan är stadigt hög på möbler, säger Jakob Andrén, marknadsanalytiker på TMF.

- Möbelbranschen går som helhet bra i ett stundande oroligt marknadsklimat och vi ser genomgående ökningar inom kategorier som export, produktion och konsumtion, men även import.

Möbelindustrin 2022

  • Norge fortsätter att vara största landet för möbelexporten med en ökning på 11 procent under 2022 samt en andel på 30 procent av den totala exporten. Andra länder som sticker ut i positiv riktning är Storbritannien och Frankrike med en ökning på 30 respektive 25 procent under 2022.
  • Kina fortsätter att vara största landet gällande möbelimport med en ökning på 11 procent under 2022 och en andel på 23 procent av totala importen. Här har Polen tagit i kapp något till 16 procent i andel av totalen.
  • Övriga möbler och kontorsmöbler, som är bland de större produktkategorierna, har ökat sin export med 18 respektive 14 procent under 2022. Sovrumsmöbler har också haft en kraftig ökning - 60 procent
  • Möbelhandeln, via DHI-indexet, är en av de kategorier som svarat för en nedgång under 2022 där den ackumulerade omsättningen landade på 42 miljarder kronor för helåret. Siffrorna är dock preliminära och justeras löpande.

Ta del av all uppdaterad möbelstatistik

NOT. I samband med Stockholm Furniture Fair (v.6) presenterade TMF en preliminär sammanställning av årsstatistiken för branschen – vilket bl a uppmärksammandes i Dagens Industri.

Årlig statistikrapport från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri | Trä- och Möbelföretagen