NYHET - MÖBLER & SPECIALINREDNINGAR

Frukostmingel för ökat samarbete mellan inredningsarkitekter och specialinredare

Ökade miljökrav, EU-direktiv samt strategier för återbruk och återtillverkning, är bara några exempel på förändringar som gör att arkitekter och specialinredningssnickerier respektive möbelproducenter kommer att behöva jobba närmare varandra i framtiden. Arkitekter behöver bli involverade i ett mycket tidigare skede än idag, något branschen är rörande överens om, men det behövs bättre förutsättningar för att göra det möjligt.

8 februari 2024
Bild från arkitektmingel Stockholm Furniture Fair
Foto: TMF

I samband med Stockholm Furniture Fair bjöd TMF, Trä- och Möbelföretagen, och Sveriges Arkitekter in inredningsarkitekter, specialinredningssnickerier och möbelproducenter, till ett frukostmingel i syfte att skapa en bra plattform för dialog. Cirka 40 personer deltog i minglet som ägde rum i designbaren The Yellow Thread, TMF:s gemensamma satsning med mässan, designad av Färg & Blanche.

Eivy Nilsson är snickerichef på F O Peterson och ordförande i TMF:s styrgrupp för specialinredning, och han betonar vikten av att mötas på det här sättet - för att på sikt få till ett bättre samarbete.   

- När vi får möjlighet att ses och prata med varandra ökar det respekten och förståelsen för varandras kompetenser och förutsättningar. Det går åt mycket tid och pengar när vi får ritningar av inredningsarkitekter som vi sedan måste skicka tillbaka. Det går att undvika genom att vi stärker vårt samarbete och sätter oss tillsammans från början.

Ökade miljökrav, i kombination med ineffektiva upphandlingsprocesser som fokuserar mer på pris än kvalitet och möbler som faktiskt går att återbruka och återtillverka, är något som berör hela branschen - en situation som skapar frustration men också ett driv till att vilja jobba mot en förändring. Upphandlingsprocesserna motverkar även möjligheten för arkitekter att skapa ett närmre samarbete med snickerierna och möbelproducenterna.

Mia Erlandsson, inredningsarkitekt på White arkitekter, berättar att de offentliga upphandlingsprocesserna bromsar upp möjligheten för arkitekter att bli involverade i ett tidigare skede och ser det som ett stort problem.

- De behöver bli mer anpassade efter den verklighet som inredningsarkitekter, specialinredningssnickerier och möbelproducenter verkar i.

Hon medger också att arkitekter ofta ritar för mycket men hoppas på en förändring.

- Vi kan form och funktion medan snickeriet och möbelproducenterna har stor kunskap i vilket material som fungerar bäst och hur det ska produceras. Vi behöver lyssna in varandra och göra rätt från början för bästa resultat.

Sara Gripstrand, hållbarhetschef på Lintex, ser ett stort behov av att ses på det här sättet och faktiskt börja prata med varandra och skapa en gemensam syn på hur de cirkulära flödena fungerar och vikten av att arkitekter kopplas in tidigt för att få ökad kunskap och förståelse för hela värdekedjan redan i designfasen.

- Dialogen och samarbetet mellan inredningsarkitekt, specialinredningssnickeri och möbelproducent är viktig för att åstadkomma lyckade projekt. Därför ville vi bjuda in till ett frukostmingel under Stockholm Furniture Fair-veckan när branschen är samlad, säger Sandra Furtenbach, projektledare Bransch & näringspolitik - inredning & möbler.