DEBATT - EU, NÄRINGSPOLITIK, UPPHANDLING, MÖBLER, OFFENTLIG UPPHANDLING & EKONOMI

”Alla möbler bör inte återbrukas”

Offentliga inköpare riskerar att ta för lätt på miljö- och hållbarhetskrav genom att återanvända möbler med låga krav, framför nyproducerade med höga. Cirkulär ekonomi kan inte bäras av produkter från det förflutna, skriver företrädare för möbelbranschen samt TMF:s vd David Johnsson på Upphandling24.se inför Stockholm Furniture Fair den 7-11 februari.

1 februari 2023
EFG Stol
Foto: EFG

”Vid offentliga inköp av möbler är det oftast enbart pris som avgör upphandlingen. När pris tillåts avgöra, premieras produkter med lägre kvalitet och kortare livslängd framför gedigna produkter som håller i flera decennier. Högkvalitativa möbler kan också i större utsträckning uppgraderas, restaureras och återvinnas.

Offentlig sektor bör därmed beakta kostnad över tid snarare än pris vid inköpstillfället. För klimatets men också för skattebetalarnas skull.

I processen för inköp likställer offentlig sektor ofta cirkulärt med återbruk. Återbruk är bra – det som redan har producerats ska användas så länge som möjligt. Men, även här bör fokus vara kvalitet och långsiktighet med samma höga miljö- och hållbarhetskrav på återbrukade möbler som på nyproducerade.”

TMF:s vd David Johnsson samt företrädare för EFG, Flokk, Input Interiör, Kinnarps, Edsbyn Senab, Stolab och Zilenzio trycker på att:

  • Köpa möbler baserat på kostnad över tid, snarare än på inköpspris.
  • Ställa samma höga krav på miljö och säkerhet på såväl återbrukade som nyproducerade möbler.
  • Premiera metoder som minimerar miljö- och klimatpåverkan.
  • Följa Upphandlingsmyndighetens vägledning för att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi.

Läs hela debattinlägget på ”Alla möbler bör inte återbrukas” - Upphandling24