NYHET - ARBETSMILJÖ

Nya regler kring säkerhetsdatablad för kemikalier

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler kring vilken information som ska framgå i säkerhetsdatabladet, vilket leverantören då är skyldig att tillhandahålla köparen. Alla farliga kemikalier ska ha säkerhetsdatablad som beskriver kemikaliernas egenskaper och risker. Säkerhetsdatabladet ligger även till grund för företagets riskbedömning av sitt arbete och hantering av kemikalierna. Det har funnits övergångsregler för det nya formatet sedan år 2021, men det har då varit frivilligt att följa för leverantören.

6 december 2022
Foto: Pixabay

Med andra ord kan det vara en god idé att, framöver, se över sina säkerhetsdatablad för att försäkra sig om att man har senaste version tillgänglig på arbetsplatsen.