NYHET - ARBETSMILJÖ

Certifieringskraven för pannoperatörer ses över

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att se över reglerna för certifiering av pannoperatörer. Certifieringskravet kommer med andra ord inte träda ikraft som planerat den 1 december 2022. Anledningen är de alltför stora konsekvenserna och påverkan som reglerna skulle ha medfört och som nu behöver utredas.

25 maj 2022
Certifieringskraven för pannoperatörer ses över
Foto: Pixabay

Reglerna för certifiering av pannoperatörer har lett till en mycket omfattande och omotiverad höjning av kravnivåerna. TMF har tillsammans med ett flertal arbetsgivar- och branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv under nästan två års tid påtalat detta för Arbetsmiljöverket.

TMF välkomnar därför att Arbetsmiljöverket nu har beslutat att se över kravet på certifiering av kunskaper. Vi har samordnat med ett 20-tal berörda organisationer och via skrivelser samt inbjudan till dialog med myndigheten och politiker visat på de orimliga konsekvenser reglerna skulle fått för både arbetsgivare, företagande och marknaden, men även för berörda arbetstagare. Det glädjande är att ett flertal fackliga arbetstagarorganisationer har varit högst delaktiga i detta påverkansarbete vilken vi nu gemensamt ser resultatet av.

För er del, som är beröra och har anläggningar som omfattas av kraven på certifiering innebär det att ni nu kan dröja med certifiering av pannoperatöret i avvaktan på nya besked. Övrigt krav när det gäller arbetsgivarens ansvar och regler kring kontroll och övervakning utifrån AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar fortsätter att gälla.

Informationen som just nu framgår på Arbetsmiljöverkets webbplats är knapphändig då arbetet med att omarbeta föreskrifter samt fatta beslut kring ikraftträdande måste följa myndighetens interna process, mer information väntas framöver.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs mer om trycksatta anordningar