NYHET - ARBETSMILJÖ

Förlängning av tillfälliga åtgärder kring bl a sjukförsäkring och vab

Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna i socialförsäkringen med anledning av pandemin. Det gäller bland annat sjukförsäkringen och ersättning för vab.

21 december 2020
Sjukfrånvaro
Foto: Sjukfrånvaro

För närvarande gäller de tillfälliga åtgärderna till och med den 31 december 2020.

Följande förlängningar har regeringen nu fattat beslut om:

Förlängningar i sjukförsäkringen

  • Ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i sjukperioden förlängs till och med 30 april 2021. Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med 31 januari 2021.

Förlängningar i ersättningen för vab

  • Ersättning för vab vid skolstängning.
  • Förebyggande ersättning för barn som är allvarligt sjuka.
  • För föräldrar till barn som fyllt 12 år men inte 16 år så kan barnets vård- eller tillsynsbehov även styrkas med andra underlag än läkarutlåtande.
  • Dessa åtgärder förlängs till och med den 30 april 2021.

Förlängda tillfälliga belopp för aktivitetsstöd

Regeringen har beslutat att förlänga de tillfälligt höjda beloppen för a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd. Ersättningshöjningen kommer att gälla till och med den 1 januari 2023. 

Ersättning till riskgrupper

Regeringen planerar att fatta beslut om att förlänga ersättningen till riskgrupper till och med den 30 april 2021. Det kommer vara möjligt att söka ersättning retroaktivt för tid från den 1 januari 2021. Beslut om förlängningen förväntas tas i början av februari 2021. Eftersom något beslut ännu inte är taget kan man i dagsläget endast söka ersättning för perioden 1 juli - 31 december 2020.