NYHET - CORONAINFORMATION

Möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga förordningen om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av Covid-19 till utgången av mars 2022.

21 januari 2022
Möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger förlängs
Foto: Pixabay

Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19. Förlängningen omfattar även möjligheten till viss förebyggande tillfällig föräldrapenning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta av Covid-19.