NYHET - CORONAINFORMATION

Tillfälliga Coronaregler och företagsstöd slopas

De tillfälliga reglerna om slopat karensavdrag och läkarintyg med anledning av Coronapandemin upphör att gälla den 30 september. Reglerna ändrades tillfälligt när pandemin bröt ut och förlängdes ett flertal gånger, vilket inte kommer att ske nu. Det blir heller inte någon förlängning av omsättningsstödet, omställningsstödet och det förstärkta korttidsstödet, som har riktat sig mot företagen.

23 september 2021
Tillfälliga Coronaregler och företagsstöd slopas
Foto: Pixabay

De tillfälliga regler som nu tas bort gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader. För arbetsgivare betyder det att den anställde ska lämna läkarintyg till arbetsgivaren från dag 8 samt att läkarintyg kan krävas enligt kollektivavtalen från den första sjukdagen.

Precis som kravet på läkarintyg slopades även karensdagen tillfälligt med anledning av Corona. Den tillfälliga regeln kommer inte heller förlängas vilket innebär att dag ett av en sjukperiod innebär karensavdrag för den anställde.

Det innebär också att det kommer krävas läkarintyg från första dagen vid ansökan om smittbärarpenning samt att det krävs intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod när man ansöker om ersättning för VAB.

Även omsättnings- och omställningsstöden samt det förstärkta stödet till korttidsarbete löper ut den 30 september och kommer inte att förlängas. Den ursprungliga nivån för korttidspermittering gäller dock fortsatt för företagen.