NYHET - CORONAINFORMATION

Nya rekommendationer från FHM – hur påverkas du som arbetsgivare?

Det finns nya rekommendationer från FMH; från den 22 november respektive 1 december, som påverkar dig som arbetsgivare.

26 november 2021
Corona
Foto: Pixabay

Från den 22 november är rekommendationen från FHM att både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symptom. Som arbetsgivare bör ni uppmana anställda med symptom att stanna hemma och testa sig. Likaså om någon i en anställds hushåll testat positivt för covid-19 bör den anställde stanna hemma och testa sig.

Här kan du läsa mer om FHM:s rekommendationer.

Från den 1 december har FHM utfärdat föreskrifter vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 100 deltagare och som sker inomhus. För sådana arrangemang gäller krav på vaccinationsbevis.

Detta gäller således inte när ett företag anordnar en privat tillställning som t ex julbord, personalfest osv. Det står varje arbetsgivare fritt att erbjuda samtliga deltagare att frivilligt ta ett covidtest inför aktiviteten. Men det går inte att som arbetsgivare med stöd av de nya reglerna kräva vaccinationsintyg för deltagande i privata tillställningar, även om deltagarantalet överstiger 100 personer.

När det gäller olika bokade arrangemang på restaurang, nattklubb eller liknande (t ex julbord med show, dans osv) är det arrangören/restaurangen som avgör huruvida detta utgör en offentlig tillställning eller inte och om vaccinationsintyg krävs. Det är då arrangören/restaurangen som ställer krav på vaccinationsintyg och inte du som arbetsgivare.

Arbetsgivare bör vara medvetna om att de anställda kan känna sig fortsatt oroliga för smittspridning. Det kan därför enligt FHM vara lämpligt att undvika alltför stora evenemang den närmaste perioden.

Här kan du kan läsa mer om FHM:s råd till arbetsgivare.