NYHET - CORONAINFORMATION

Avveckling av Covid-restriktioner från den 9 februari

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att pandemiläget är tillräckligt stabilt för att man nu ska kunna avveckla smittskyddsåtgärderna. Avvecklingen av Covid-restriktionerna kommer att genomföras i två steg: Steg 1 tas den 9 februari medan steg 2 väntas ske den 1 april 2022. Återgång till arbetsplatsen rekommenderas ske succesivt. Samtidigt återinför regeringen Corona-stödet gällande vissa ersättningar i socialförsäkringen, bl a karensavdraget.

3 februari 2022
Tillfälliga Coronaregler och företagsstöd slopas
Foto: Pixabay

Avveckling från den 9 februari 2022:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Serveringsställen: begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort.
 • Mässor: deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: kvadratmeterbegränsningar tas bort.
 • Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort.
 • Privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler: deltagartak tas bort.
 • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller delta i dessa.
 • Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

Detta gäller även efter den 9 februari 2022:

 • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
 • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
 • En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.

Samma dag som regeringen annonserade avecklingen av smittskyddsåtgärderna har man utfärdat förordningar om att återinföra vissa åtgärder och ersättningar i socialförsäkringen med anledning av Covid-19. Detta efter att riksdagen beslutat om den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen i januari 2022.

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden återinförs och gäller till och med den 31 mars 2022. Bestämmelserna gäller retroaktivt från och med den 19 januari 2022. För egenföretagare gäller bestämmelserna från och med den 8 december 2021.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)
Ersättningen för karensavdrag för anställda och karensdagar till egenföretagare de 14 första karensdagarna återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december till och med den 31 mars.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning till vissa anhöriga till riskgrupper
Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader
Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå återinförs och gäller retroaktivt från och med den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Förordningarna träder i kraft den 7 februari och kan därefter tillämpas av Försäkringskassan.