NYHET - CORONAINFORMATION

Omställnings- och omsättningsstödet förlängs över sommarmånaderna

Omställningsstödet, det förstärkta omställningsstödet samt omsättningsstödet förlängs september ut. Förlängningen är ett förslag från regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet. Formellt måste förlängningarna godkännas av EU-kommissionen.

11 maj 2021
Omställnings- och omsättningsstödet förlängs över sommarmånaderna
Foto: Svenska Fönster

Det ordinarie omställningsstödet förlängs med månaderna juli, augusti och september. Det innebär att företag som tappar en stor del av sin omsättning under den här perioden fortsatt kan få ekonomiskt stöd från staten för att täcka vissa fasta kostnader.

Även det förstärkta omställningsstödet förläng så att det gäller september ut. Det stödet kan sökas av vissa särskilt drabbade företag. Det förstärkta omställningsstödet har ett högre takbelopp jämfört med det ordinarie stödet. En förutsättning för att få det förstärkta stödet är dock att en stor del av företagets minskade omsättning kan kopplas till vissa utpekade restriktioner.

Omsättningsstödet som kan sökas av enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare förlängs över samma tidsperiod.

Innan regeringen formellt kan besluta om förlängningarna så måste EU-kommissionen godkänna dem eftersom stöden räknas som statsstöd.